Samodzielne stanowisko d/s planowania przestrzennego i ochrony środowiska

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska należy :

1.Prowadzenie spraw w zakresie planowania pzrestrzennego w tym :
- opracoywanie planów zagospodarowania pzrestrzennego
-podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowywania planu
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
2. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami
3.Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody
4.Sprawy Parku Krajobrazowego „ Lasy nad Górną Liswartą „
5.Ochrona zabytków
6.Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej .

Stanowiska

Inspektor d/s planowania przestrzennego

Dokumenty

Środowisko naturalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2008 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2585
23 czerwca 2008 10:27 Administrator - Dodanie stanowiska: Inspektor d/s planowania przestrzennego.
23 czerwca 2008 09:59 Administrator - Utworzenie jednostki.