Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.51.2019.Z pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu łazienki w budynku LKS Hadra""

W załączeniu zapytanie wraz z załącznikami INFORMACJA DLA OFERENTÓW. TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY WYNOSI 30 DNIA (ZAPIS 14 DNI JEST ZAPISEM BŁĘDNYM)

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::