Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Herby z dnia 6.12.2010 r. w spr.zmiany Statutu Gminy Herby.

Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Herby z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Herby Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje: § 1 W statucie...

Uchwała Nr XIX/248/08 Rady Gminy Herby z dnia 24.09.2008r. w spr.zmiany Statutu Gminy Herby

Uchwała nr XIX/248/08 Rady Gminy Herby z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Herby Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje: § 1. W...

Statut Gminy Herby - Uchwała nr XVI/214/08 z 28.05.2008 r.

Uchwała Nr XVI/ 214 /08 Rady Gminy Herby z dnia 28 maja 2008r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Herby. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001r, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala: § 1. ...

Projekt Statutu Sołectwa

- projekt - STATUT SOŁECTWA Rozdział I Postanowienia ogólne – nazwa i obszar Sołectwa § 1. 1.Sołectwo ………….. jest jednostką pomocniczą Gminy Herby 2. Sołectwo obejmuje swoim obszarem wieś ……………………. 3. Sołectwo działa na podstawie...

Statut ZGKiM

Uchwała nr XXXII/308/ 06 Rady Gminy Herby z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj, Dz. U. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z uchwałą...

Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Hadrze

Załącznik do Uchwały nr XVI/130/04 Rady Gminy Herby z dnia 21 kwietnia 2004r. STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Hadrze nadany na podstawie ust. 3 art.62 oraz art. 58 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) SPIS...

Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie

Załącznik do Uchwały nr XVI/128/04 Rady Gminy Herby z dnia 21 kwietnia 2004r. STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie Lisów, 2004 Rozdział I Ogólne informacje o Zespole Placówek Oświatowych w Lisowie § 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: Zespół Placówek...

Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Olszynie

Załącznik do Uchwały nr XVI/129/04 Rady Gminy Herby z dnia 21 kwietnia 2004r. STATUT Zespołu Placówek Oświatowych W Olszynie STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OLSZYNIE ustalony na podstawie art. 62 ust. 3 oraz art.58 ustawy z dnia...