Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr OR.120.17.2011 Wójta Gminy Herby z dn.22.03.2011 r. w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Herby.

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.17.2011 Wójta Gminy Herby z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Herby &nbs

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Herby

ZARZĄDZENIE Nr 238/20/ 05 Wójta Gminy Herby z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Herby Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r Dz. U nr 1 ...

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/247/02 Rady Gminy w Herbach Z dnia 27 marca 2002 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział 1 Postanowienia ogólne §1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1) określenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanlizacyjnego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej...

Regulamin Organizacyjny ZGKiM w Herbach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W HERBACH POSTANOWIENIA WSTĘPNE. § 1. Regulamin Organizacyjny określa I. Zasady kierowania ZGKiM. II. Strukturę organizacyjną ZGKiM. III. Zakres działania ZGKiM. IV. Tryb pracy ZGKiM. V. Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych. VI. Zasady przyjmowania,...