Strategia rozwoju

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Strategia Rozwoju Gminy Herby

Rada Gminy Herby ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby woj. śląskie Uchwała Nr XXVI/200 /01 Rady Gminy Herby z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Herby. Na podstawie art. 7 ust. l i art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, /t.j. Dz.U. Nr 13, póz. 74 z 1996r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala: §...