Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wykazie nieruchomości do sprzedaży, najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby, przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 12.03.2009r. do 03.04.2009r. wykaz nr 01/09 i 02/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do sprzedaży, oraz wykaz nr 03/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lisowie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby, przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 17.11.2008r. do 08.12.2008r. wykaz nr 15/08 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do sprzedaży, oraz wykaz nr 16/08 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wykan nieruchomości do zbycia w Lisowie

Ogłoszenie nr 04/08 Wójta Gminy Herby z dnia 17.04.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Remont chodnika na ul. Konopnickiej w Herbach”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Remont chodnika na ul. Konopnickiej w Herbach”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Utrzymania Zieleni i Robót Drogowych „AGROBRUK” Sp. z o.o. ul. Pyskowicka...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hadrze”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hadrze”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „TERMOBUD” W.Połacik, R.Połacik,...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego miejscowości Braszczok 4”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 2.04.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego miejscowości Braszczok 4”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: PPHU „INSTAL-BUDOTECH” Gorol Jan Kamienica Śl....

Przetarg na przebudowę ul. Asnyka w Herbach

ZP/PN/10/08 Herby, dnia 28.03.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty drogowe nazwa zamówienia: Przebudowa ul. Asnyka w Herbach 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby www.herby.pl/bip E-mail: gmina@herby.pl Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00 2) Określenie trybu zamówienia:...

Ogłoszenie w spr.wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w Chwostku.

Ogłoszenie nr 03/08 Wójta Gminy Herby z dnia 28.03.2008r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2004 Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zamieszczono dnia 28.03.2008 r. Gmina Herby informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn. „Wodociąg Kieszki – Oleksiki z rur PE śr. 90 mm”, wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. „BORMAX”...