Sprzedaż

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie dot.działek pod garaże w Lisowie przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie nr GN 6840.3.2015 Wójta Gminy Herby z dnia 28.09.2015r. o przetargu Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Mochali

Ogłoszenie nr GN 6840.4. 2015 Wójta Gminy Herby z dnia 28.09.2015r. o przetargu Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Informacja dot. nieruchomości w Lisowie przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie nr GN. 6840. 06 .2015 Wójta Gminy Herby z dnia 31.07.2015r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651/ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Informacja dot. nieruchomości w Mochali przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie nr GN. 6840.5.2015 Wójta Gminy Herby z dnia 31.07.2015r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651/ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Informacja dot. nieruchomości w Lisowie przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 25.11.2014r. do dnia 16.12.2014r. wykaz nr GN.6840.6.2014 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia.