Dzierżawa

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dot. nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 10.12.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykaz nr GN.6845.1.2014 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Informacja w sprawie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 09.12.2013r. do dnia 30.12.2013r. wykaz nr GN.6840. 12 .2013 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Informacja w sprawie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 30.04.2013r. do dnia 21.05.2013r. wykaz nr GN.6845.02.2013 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy.

Informacja w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 11.02.2013r. do dnia 04.03.2013r. wykaz nr GN.6845.01.2013 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy.

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do dzierżawy w Herbach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207...

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 16.11.2012r. do dnia 07.12.2012r. wykaz nr GN.6845.06.2012 i GN.6845.07.2012 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy.