Dzierżawa

Ogłoszenie w spr.nieruchomości przeznaczonych do najmu w Lisowie i w Herbach.

Ogłoszenie GN.6845.02.2012

Wójta Gminy Herby z dnia 24.02.2012r.

w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2010 Dz.U. nr 102 poz. 651. / podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

 

Cena czynszu 

 

1

 

1138/21

 

CZ1L/00037028/1

 

Lisów

 

2 obręb Lisów

Przedłużenie  umowy najem lokalu użytkowego o pow. 17,70m2 + grunt przynależny o pow. 20m 2.

Przedłużenie umowy najem lokalu na okres  do trzech lat

 

72,57 zł/m-c

 

2

 

458/2

 

CZ1L/00047172/7

 

Herby

 

13 Kochanowice obręb Herby

Przedłużenie  umów najmu lokali użytkowych (garaże przy ul. Lublinieckiej 44-48) o pow. 16,8m2 – szt. 4.

Przedłużenie umowy najem lokalu na okres  do trzech lat

 

40,00 zł/m-c

 

3

 

458/2

 

CZ1L/00047172/7

 

Herby

 

13 Kochanowice obręb Herby

Przedłużenie  umowy najmu lokalu użytkowego (garaż  przy ul. Lublinieckiej 44-48) o pow. 26,6 m2 .

Przedłużenie umowy najem lokalu na okres  do trzech lat

 

65,00 zł/m-c

 

Do ceny czynszu należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT

Czynsz będzie płatny w  kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby z siedzibą  w Boronowie  nr  64 8288 1014 2001 0000 0042 0004 do 15 dnia każdego miesiąca

Wymiar czynszu najmu może być aktualizowany w okresach nie krótszych niż jeden rok

Najemca oprócz czynszu będzie musiał ponosić opłatę  za energię elektryczną.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 24.02.2012r. do dnia 16.03.2012r.

 

Herby, dnia 24.02.2012r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2012 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 756
24 lutego 2012 13:00 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::