Lobbing

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr wystąpień

REJESTR WYSTĄPIEŃ ORAZ DOKUMENTACJI KONTKTÓW PODEJMOWANYCH PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁANOŚĆ LOBBINGOWĄ LP Nazwa podmiotu wykonującego działalność Nr w rejestrze podmiotów wykonujących działalność lobbingowa Nazwa podmiotu, na rzecz którego zawodowa działalność lobbingową jest wykonywana Data wpływu...

Zarządzenie w spr.sposobu postępowania

Zarządzenie nr Or.0050.38.2016 Wójta Gminy Herby z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Herby wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej ...

Informacja o podejmowanych działaniach za 2016 r.

Herby, dnia 2016 -07-19 Informacja Rok 2016 Wójt Gminy Herby na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 13 lipca 2016 r wpłynął wniosek zawodowego lobbysty p. Artura Brylikowskiego zarejestrowanego pod nr 00351 , świadczącego usługi na rzecz...

Informacja o podejmowanych działaniach za 2015 r.

Herby dnia 2016-07-19 I N F O R M A C J A o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2015 r przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o działalności lobbingowej...

Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej Lobbing to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych przez zarejestrowanego lobbystę działającego za wynagrodzeniem i w interesie osoby trzeciej (zleceniodawcy lobbingu), w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wpływu na prawotwórstwo lub decyzje...