Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o likwidacji Związku Gmin Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty

Lubliniec, 2009-02-09 O G Ł O S Z E N I E Likwidator Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty” w likwidacji z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 informuje, że uchwałą Nr 7/III/2008 Zgromadzenia Związku z 2 października 2008 r. postanowiono o rozwiązaniu...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofwert na dotację w celu realizacji zadania publicznego gminy Herby w 2009 r.

Zarządzenie Nr 240/101/08 Wójta Gminy Herby z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Herby w 2009 r. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.13 ustawy...

Regulamin Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

UWAGA: Treść Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dostępna pod treścią Uchwały Rady Gminy nr VIII/117/07 z dn.30.08.2007 r. ( patrz: "Uchwały") strona Operatora PONE: www.agrotur.org.pl Zarządzenie Nr 130/120/07 Wójta Gminy Herby z dnia 26 listopada 2007r. W sprawie: przyjęcia „Regulaminu modernizacji źródeł...

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

PRZYPOMNIENIE Apel Wojewody Śląskiego w sprawie konieczności wymiany dowodów osobistych Zwracam się do wszystkich pełnoletnich osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego o zgłaszanie się do urzędów gmin (miast) w celu wymiany starego dowodu osobistego. Dowody typu książeczkowego zachowują...

Test

tresc

Ogłoszenie w spr. zgłaszania kandydatów na ławników

O G Ł O S Z E N I E Informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2007r. można składać do Rady Gminy w Herbach zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz do Sądu Rejonowego w Lublińcu, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia,...

Zgłoszenie kandydatów na ławników

O G Ł O S Z E N I E Informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2007r. można składać do Rady Gminy w Herbach zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz do Sądu Rejonowego w Lublińcu, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia,...

życzenia świąteczne

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2007 pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom gminy Herby oraz ich Gościom najserdeczniejsze życzenia : zdrowia, radości, szczęścia, pomyślności , wzajemnego zrozumienia i jak najmniej trosk oraz samych pięknych i szczęśliwych dni. Wójt Gminy Herby inż. Roman...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Herby o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HERBY z dnia 22 sierpnia 2005 r. o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Działając na podstawie przepisów art. 3a ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych , ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty / Dz. U. nr 122, poz. 1020/...