Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1. Opracowywanie projektu budżetu gminy wg zasad prawa budżetowego
2. Bieżąca analiza realizacji budżetu
3. Wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie gminy w celu racjonalnego wykorzystania
środków i ich dysponowania
4. Nadzór i kontrola nad działalnością jednostek dotowanych z budżetu gminy
5. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu Gminy
6. Opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu
7. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu , GOPS i Biblioteki
8. Finansowanie inwestycji i remontów
9. Prowadzenie księgowości budżetowej, podatkowej
10. Prowadzenie wymiaru podatku rolnego, od nieruchomości i opłat lokalnych
11. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej następujących jednostek organizacyjnych
Gminy: GOPS i biblioteki
12. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą Skarbową
13. Podejmowanie działań na rzecz umacniania dyscypliny budżetowej
14. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego, należności podatkowych i innych
15. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym

Stanowiska

Kierownik Referatu- Skarbnik Gminy-Gł.księgowy budżetu

Inspektor d/s płac i ZUS

inspektor d/s opłat komunalnych

Inspektor d/s ksiegowości budżetowej

inspektor d/s księgowości budżetowej

inspektor d/s podatków lokalnych

inspektor d/s poboru i ewid.podatków

Inspektor ds.opłat komunalnych

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2008 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3672
02 sierpnia 2017 11:52 Mariola Pyrkosz - Dodanie stanowiska: Inspektor ds.opłat komunalnych.
02 sierpnia 2017 11:49 Mariola Pyrkosz - Usunięcie stanowiska: Inspektor d/s opłat komunalnych.
02 kwietnia 2014 14:58 Mariola Pyrkosz - Dodanie stanowiska: inspektor d/s opłat komunalnych.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::