Referat Spraw Obywatelskich i USC

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i USC należy:

1. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, ogólnoobronne
2. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem rejestracji przedpoborowych
3. Prowadzenie tajnej kancelarii
4. Prowadzenie akcji posłańczej i kurierskiej
5. Prowadzenie ewidencji ludności
6. Prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej
7. Wydawanie dokumentów tożsamości
8. Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń, stowarzyszeń i zbiórek publicznych
9. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
10.Ewidencjonowanie działalności gospodarczej
11.Ustalanie godzin otwarcia i zamykania placówek handlowych
12.Organizowanie współdziałania placówek handlu prywatnego i państwowego
13.Ustalenie regulaminu targowisk, ich lokalizacja i kontrola
14.Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
15.Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, rolnictwa, leśnictwa
16.Zwalczanie chorób zwierzęcych – szczepienia zwierząt
17.Ochrona roślin przed szkodnikami
18.Realizowanie ustawy o nasiennictwie
19.Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed powodzią
20.Nakładanie obowiązków wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią
21.Sprawy wynikające z przepisów:
- ustawy o aktach stanu cywilnego
- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu Cywilnego
22.Prowadzenie ksiąg Stanu Cywilnego
23.Prowadzenie spraw z udzielaniem małżeństw
24.Rejestracja urodzeń i zgonów
25.Wydawanie odpisów aktów USC
26.Prowadzenie spraw konsularnych
27.Wydawanie decyzji w zakresie:
- prostowania błędów w aktach USC
- wydawanie zgody na zawarcie małżeństwa w innym USC
- wydawanie zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą
28.Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w UG

Stanowiska

Kierownik Referatu i USC

Inspektor d/s ewidencji ludności i spraw p/poż

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2008 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4378
17 stycznia 2013 15:18 Mariola Pyrkosz - Dodanie stanowiska: Inspektor d/s ewidencji ludności i spraw p/poż.
23 czerwca 2008 10:23 Administrator - Dodanie stanowiska: Kierownik Referatu i USC.
23 czerwca 2008 09:58 Administrator - Utworzenie jednostki.