Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o bezpłatnym odbiorze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Herby

O G Ł O S Z E N I E Informuję, iż na terenie gminy Herby odbywać się będzie (zgodnie z harmonogramem poniżej) bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego takiego jak: - lampy wyładowcze, monitory, telewizory, - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, - urządzenia zawierające freony, ...

Rozliczenie podatkowe za 2007 r.

Urząd Gminy w Herbach informuje, że w dniu 28 kwietnia br. (poniedziałek) w godz.12.00 - 15.30 w pokoju nr 1 będzie uruchomiony "Punkt obsługi podatników". Będzie dyżurował pracownik Urzędu Skarbowego w Lublińcu. W tym dniu będzie możliwość złożenia zeznania podatkowego za 2007 r. i uzyskania informacji. Natomiast Urząd Skarbowy...