Sprzedaż

Informacja dot. nieruchomości w Mochali przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie nr GN. 6840.5.2015
Wójta Gminy Herby z dnia 31.07.2015r.
w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651/ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

l.p.    Oznaczenie nieruchomości     Nr
księgi wieczystej    Położenie    Karta mapy    Opis nieruchomości
    Cena zł

1.    
Lokal mieszkalny
    
CZ1L/00055563/5    
Mochała, ul. Fabryczna 5/4    
1 obręb Hadra    
Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,67m2 (pokój, kuchnia, łazienka +wc) Ułamkowy udział w  wysokości 2717/10000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej  oznaczonej nr nr 186/40, 185/36 i 218/40 k.m. 1 obręb Hadra o łącznej pow. 0,6820 ha. Gmina Herby jest właścicielem lokalu.
Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojącym ,jednopiętrowym podpiwniczony z cegły ceramicznej. Stropy drewniane. Dach drewniany dwuspadowy, pokryty dachówką, wybudowany w okresie przedwojennym. Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany jest na piętrze budynku i składa się z  pokoju, kuchni i łazienki + wc. Pomieszczenia przynależne – piwnica o pow. 13,32m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,89 m2. Lokal wymaga kapitalnego remontu.    
37.900,00
w tym wartość składnika budowlanego 23.900,00
wartość gruntu 14.000,00


Wzywa się osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 31.07.2015r. do dnia .20.08.2015r.

Herby, dnia 31.07.2015r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2015 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 699
31 lipca 2015 10:18 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2015 09:36 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [ogloszenie5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2015 09:36 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::