Sprzedaż

Informacja dot. nieruchomości w Lisowie przeznaczonych do zbyciaOgłoszenie nr GN. 6840.  06   .2015
Wójta Gminy Herby z dnia 31.07.2015r.
w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651/ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
l.p.    Nr działki    Nr
księgi wieczystej    Położenie    Karta mapy    Opis nieruchomości
ha
    Przeznaczenie w planie    Cena zł

1.    
993/10    
CZ1L/00044606/9    
Lisów    
2 Lisów    Nieruchomość niezabudowana o pow. 28 m2    W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod parkingi i zespoły garażowe    1.635,90 zł brutto

2.    
994/10    
CZ1L/00044606/9    
Lisów    
2 Lisów    Nieruchomość niezabudowana o pow. 28 m2    W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod parkingi i zespoły garażowe    1.635,90 zł brutto

Wzywa się osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 31.07.2015r. do dnia 20.08.2015r.
Herby, dnia 31.07.2015r.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2015 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 621
31 lipca 2015 10:19 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2015 09:37 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [ogloszenie620150731080803.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2015 09:37 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::