Komunikaty - archiwum

Ogłoszenie o likwidacji Związku Gmin Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty

Lubliniec, 2009-02-09

 

O G Ł O S Z E N I E

Likwidator Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty” w likwidacji z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 informuje, że uchwałą Nr 7/III/2008 Zgromadzenia Związku z 2 października 2008 r. postanowiono o rozwiązaniu i likwidacji Związku.

Wzywa się wierzycieli Związku do zgłoszenia ich wierzytelności      pod adresem siedziby Związku ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec w ciągu miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zrzeszonych w Związku gmin:

Boronów

Ciasna

Dobrodzień

Herby

Kalety

Kochanowice

Konopiska

Koszęcin

Krupski Młyn                           

Lubliniec

Miasteczko Śląskie

Pawonków                                         

Tworóg

Woźniki

Zębowice        

 

                                                                               Likwidator Związku

 

                                                                            mgr inż. Ireneusz Czech

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2009 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2824
20 lutego 2009 14:31 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::